Månadens spam

25 november 2008
Ett nästan rörande valhänt spam

Ett nästan rörande valhänt spam

Men det bästa är ändå: ”We are giving out a yearly donation of US$850,000.00 each to 100 lucky recipients each year, undermining your religion.”

Så klantigt att det blir närmast poetiskt.